Languages
View all vacancies

Poszukujesz rzetelnej
agencji zatrudnienia?
Zadzwoń do Flexcraft

Miejsca zamieszkania dla migrantów zarobkowych - Coraz poważniejszy problem w Holandii (część 1)

W Holandii istnieje ogromne zapotrzebowanie na migrantów zarobkowych. Trudno jednak znaleźć dobre warunki mieszkaniowe dla zagranicznych pracowników, którzy często przebywają w naszym kraju tylko tymczasowo. Brak miejsc do zamieszkania prowadzi czasami do nadużyć. Skąd wiesz, że trafisz w dobre miejsce?

Niedostateczna ilość przyzwoitych miejsc do zamieszkania

Według danych Expertisecentrum Flexwonen, brak odpowiednich miejsc pobytowych sięga obecnie 100 000. Zwiększa to ryzyko niekontrolowanego wzrostu, nielegalnego budownictwa mieszkaniowego, podwyżek cen i niedopuszczalnego traktowania pracowników zagranicznych. Niedostateczna ilość miejsc do zamieszkania zwiększa również presję na populację miejscową. Jest to politycznie drażliwy temat dla gmin. Na przykład niektóre gminy już wprowadzają limity w celu ograniczenia liczby pracowników migrujących zamieszkujących w jednej ulicy bądź w jednym domu.  Inne gminy poszukują szerszych ram polityki, aby móc przyjąć migrantów zarobkowych w odpowiedzialny sposób, w tymczasowych obiektach mieszkaniowych. Wybór takiej polityki musiałby jednak być dokonany przez znacznie więcej gmin. Oprócz pracodawców i podmiotów świadczących usługi mieszkaniowe, to właśnie gminy odgrywają ważną rolę w zapewnianiu pracownikom zagranicznym większej liczby lepszych miejsc zamieszkania.

To nic nowego

Fakt, że nie ma wystarczającej liczby miejsc pobytu dla migrantów zarobkowych, nie stanowi w Holandii nowego problemu. Już w 2012 r. agencje pracy tymczasowej, związki zawodowe, przedsiębiorstwa budownictwa mieszkaniowego, gminy i rząd krajowy zawarły pakt na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc zamieszkania. W międzyczasie podjęto kroki w celu uprofesjonalnienia tego rynku, niemniej jednak niedobór nadal istnieje. Ponadto, właśnie teraz, gdy gospodarka się ożywia, niedobór na rynku pracy zwiększa się.

Wskazówka: szukaj mieszkania ze znakiem jakości SNF

Porozumienie z 2012 roku odnosi się do Jednolitego Standardu Mieszkaniowego; Stichting Normering Flexwonen (SNF) monitoruje zgodność z tym standardem. Stąd też nosi ona również nazwę SNF-znak jakości. Ten znak rozpoznawczy można śmiało postrzegać jako gwarancję dobrego, bezpiecznego i schludnego miejsca zamieszkania.

Flexcraft był jedną z pierwszych agencji pracy tymczasowej w Holandii, która otrzymała znak jakości-SNF dla swoich miejsc zamieszkania. Kiedy się u nas zarejestrujesz, znajdziemy dla Ciebie odpowiednie miejsce zamieszkania. Może to być dom jednorodzinny, apartament, hotel lub domek letniskowy. Wszystkie nasze obiekty noclegowe spełniają standardy określone przez SNF w zakresie przestrzeni i prywatności, warunków sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny, sprzętu, informacji i innych wymagań oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 
Copyright © 2018 Flexcraft
Flexcraft uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.