Languages
View all vacancies

Poszukujesz rzetelnej
agencji zatrudnienia?
Zadzwoń do Flexcraft

Bezpieczny plac budowy: uczyń holenderski językiem operacyjnym

Pojawiają się głosy za wprowadzeniem obowiązku znajomości języka holenderskiego u osób pracujących na holenderskim placu budowy. Gdy wszyscy specjaliści mówią po holendersku, ryzyko błędnej komunikacji jest ograniczone. Dzięki temu praca w budownictwie staje się bardziej bezpieczna.

Bezpieczeństwo na placu budowy

Stosunkowo wiele wypadków ma miejsce w budownictwie. W 2016 roku doszło do 470 poważnych wypadków, w których zginęło 16 osób. Spowodowało to, że rok 2016 stał się rokiem katastrofalnym dla bezpieczeństwa w budownictwie. Według Inspektoratu SZW wzrost ten można wytłumaczyć rosnącą liczbą pracowników tymczasowych i pracowników migrujących na budowach. Zdaniem Zelfstandigen Bouw i związku zawodowego FNV Bouw, wprowadzenie języka holenderskiego jako języka operacyjnego na placu budowy mogłoby dużo zmienić.

Wprowadzić obowiązek znajomości holenderskiego

W piśmie do ministra Ollongrena z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Zelfstandigen Bouw opowiada się za tym, aby podstawowa znajomość języka holenderskiego stała się obowiązkowa dla wszystkich pracowników budowlanych. Pracownicy budowlani, którzy nie posługują się tym samym językiem, stanowią zagrożenie dla siebie i innych, wyjaśnia organizacja zainteresowanych stron. Zarzut ten nie bez powodu pojawia się teraz, biorąc pod uwagę, że w skutek poważnego niedoboru personelu w tym sektorze, na placach budowy pracuje o wiele więcej pracowników zagranicznych.

Jednak zdaniem przewodniczącego Charlesa Verhoefa, problem językowy był problemem od lat i nie mają oni nic przeciwko napływie migrantów zarobkowych. FNV Bouw opowiada się również za wnioskiem Zelfstandigen Bouw. Według związków zawodowych problem bezpieczeństwa w sektorze budowlanym wynika z ogromnej różnorodności stron i podwykonawców pracujących przy tym samym projekcie budowlanym. Ta złożoność nie sprzyja komunikacji. Czasami na placu budowy różne strony nie spotykają się nawet ze sobą; czasami problem stanowi sam język. Propozycja ustanowienia języka holenderskiego jako obowiązkowego języka operacyjnego na placu budowy jest przedmiotem konsultacji pracodawców ze związkami zawodowymi.

Nauka holenderskiego

Nawet teraz w przypadku niektórych zawodów istnieje wymóg językowy. Jeśli zamierzasz pracować w Holandii, zdecydowanie zalecany jest podstawowy kurs języka holenderskiego. Nawet jeśli nie jest on (jeszcze) obowiązkowy przy wykonywaniu twojej pracy, to jest on przydatny także dla ciebie samego. W końcu współuczestnictwo zaczyna się w Holandii od umiejętności mówienia językiem.
Copyright © 2018 Flexcraft
Flexcraft uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.