Languages
View all vacancies

Poszukujesz rzetelnej
agencji zatrudnienia?
Zadzwoń do Flexcraft

Autonomia finansowa w Holandii

Aczkolwiek pieniądze są ważne, nie każdy jest jednakowo entuzjastycznie nastawiony (lub dobry) w organizowaniu spraw finansowych. Według badań przeprowadzonych przez Centrum Wiedzy o Integracji i Społeczeństwie (Kenniscentrum Integratie en Samenleving - KIS) wielu nowych pracowników nie jest samowystarczalnych finansowo. W jaki sposób, jako imigrant zarobkowy, możesz stać się samowystarczalny finansowo i osiągnąć równowagę finansową w perspektywie krótko- i długoterminowej?

Autonomia finansowa

Płacenie faktur na czas i składanie zeznań podatkowych; należycie prowadzona administracja finansowa, tak, że wiesz dokładnie, jakie są twoje dochody i wydatki i co ewentualnie zostaje w rezerwie,... Ale poza tym autonomia finansowa polega również na tym, aby umieć znaleźć właściwe informacje. To właśnie może czasem stanowić problem dla tych, którzy dopiero co przyjechali do Holandii.

Gminy, organizacje społeczne i wolontariusze zauważyli, że wielu nowo przybyłych popada w długi. KIS zdecydowało w związku z tym przeprowadzić badania nad autonomią finansową posiadaczy statusu prawnego, migrantów zarobkowych z Europy Wschodniej i osób objętych prawem do łączenia rodzin. KIS stwierdza, że wielu z nich jest niewystarczająco samowystarczalnych finansowo. Ich dochody i wydatki są niejasną gwatmaniną, system świadczeń i organizacja kosztów opieki zdrowotnej nie są dla nich jasne. Problemem może być również fakt, że wiele spraw urzędowych musi być regulowanych cyfrowo. Wreszcie, jako nowicjuszowi, często trudno ci jest się odnaleźć w gąszczu różnych agencji. Ponadto, jeśli nie mówisz lub nie rozumiesz języka niderlandzkiego, wszystko staje się jeszcze trudniejsze.

Więcej czasu i uwagi

Badania KIS pokazują, że gminy kładą duży nacisk na nadzorowanie (płatnej) pracy, ale niewiele uwagi poświęcają autonomii finansowej i społecznej. Na przykład dobra sieć społecznościowa może stać się pomocna w zapobieganiu problemom finansowym.

KIS zaleca, aby gminy w większym stopniu koncentrowały się na prewencji, na przykład organizując targi informacyjne dla europejskich migrantów zarobkowych, gdzie w obecności tłumaczy udziela się informacji na temat m. in. mieszkalnictwa, edukacji i podatków. Kiedy wiesz, do czego masz prawo i gdzie możesz zwrócić się o pomoc, łatwiej jest osiągnąć finansową autonomię czy, na przykład, zapobiec sytuacjom wyzysku.
Copyright © 2018 Flexcraft
Flexcraft uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.