Languages
View all vacancies

Poszukujesz rzetelnej
agencji zatrudnienia?
Zadzwoń do Flexcraft

DLA PRACODAWCY

FLEXCRAFT jest firmą świadczącą usługi z zakresu szeroko rozumianego pozyskiwania i zarządzania zasobami ludzkimi. W zależności od potrzeb dokonamy rekrutacji i selekcji, zatrudnimy i udostępnimy personel. Szeroki wybór metod i możliwość ich dowolnego łączenia, sprawia, iż nasza oferta jest najbardziej elastyczną dostępną ofertą na rynku. Szybko i skutecznie dobierzemy właściwe, najtańsze rozwiązanie.

USŁUGI FLEXCRAFT POLSKA

W czasach szybko zmieniającej się koniunktury, a dodatkowo obecnego w chwili obecnej rynku pracownika, przedsiębiorstwa muszą wykazać się niezwykłą elastycznością. Nic więc dziwnego, że coraz większą popularnością cieszą się nowoczesne formy zatrudnienia oraz outsourcing usług HR.

Agencja zatrudnienia Flexcraft Polska stara się na bieżąco odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, skonstruowaliśmy naszą ofertę tak, by zwiększyć efektywność i elastyczność zatrudnienia oraz jak najbardziej zredukować koszty z nim związane.

W naszej ofercie zatem znalazły się następujące usługi:

 • Praca tymczasowa
 • Doradztwo personalne
 • Rekrutacje stałe
 • Headhunting, executive Search
 • Try & Hire
 • In House
 • Outsourcing kadr I płac
 • Rekrutacja do pracy za granicą

PRACA TYMCZASOWA

Praca tymczasowa to specyficzna forma zatrudnienia, która ma charakter okresowy i ma miejsce pomiędzy trzema podmiotami:

- pracownikiem tymczasowym

- agencji pracy tymczasowej, z którą pracownik podpisuje umowę i która kieruje go później do określonej pracy, oraz zajmuje się obsługą kadrowo płacową.

- pracodawcy użytkownika - wiąże go umowa z agencją pracy tymczasowej, to pod jego kierownictwem i na jego rzecz pracownik tymczasowy wykonuje pracę, ale w sensie prawnym pracodawca użytkownik nie jest pracodawcą dla pracownika tymczasowego. Pracodawca ten wykonuje jedynie obowiązki pracodawcy w takim zakresie, jaki wynika z przepisów oraz z zawartej z agencją umowy.

Taka forma zatrudnienia umożliwia wsparcie stałego personelu personelem tymczasowym w sytuacjach wystąpienia dodatkowego zapotrzebowania na pracowników w okresach: wzrostów produkcyjnych, częstych zmian wolumenu zamówień, sezonowości, absencji personelu i w wielu innych zdarzeniach, których następstwo skutkuje zwiększonym.

Korzyści z zastosowania pracy tymczasowej:

Elastyczność działania Firmy, która pozwoli dostosować się do bieżących wymagań rynkowych. Praca tymczasowa to doskonałe rozwiązanie w nieprzewidzianych sytuacjach, nagłych potrzebach oraz w planowaniu zatrudnienia przy sezonowości prac i wzroście produkcji.

Skupienie się na podstawowych działaniach Firmy dzięki przeniesieniu obowiązków związanych z zatrudnieniem i obsługą pracowników (nabór, selekcja, podpisywanie stosownych umów, obsługa kadrowo-płacowa).

Ograniczenie kosztów i ryzyka związanego z rotacją pracowników. Dzięki zastosowaniu pracy tymczasowej i korzystaniu z bazy pracowników tymczasowych skraca się czas potrzebny na obsadzenie wakujących stanowisk. Kandydat może stawić się do pracy już następnego dnia od złożenia zamówienia.

Optymalizacja ilości i struktury zatrudnienia. Obniżenie całkowitych kosztów zatrudnienia poprzez bieżące dostosowanie poziomu zatrudnienia.

Dostęp do kompetentnych pracowników. Wyszukamy i zatrudnimy na wskazany przez Państwa okres sprawdzonych pracowników z potwierdzonymi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Poprawa wyników bilansowych Firmy wynikająca z niższego poziomu zatrudnienia, z zachowaniem tej samej efektywności pracy. Koszt zatrudnienia personelu tymczasowego jest kosztem zakupu usług.

W ramach świadczonych usług zapewniamy Państwu:

Rekrutację pracowników tymczasowych. Flexcraft dokonuje rekrutacji i selekcji pracowników, zarówno w początkowym etapie współpracy, jak i w celu zastąpienia pracowników, z których Państwo zrezygnują lub, którzy odejdą. Rekrutacje prowadzone są w oparciu o kryteria wskazane przez Państwa.

Administrację zatrudnienia w skład, której wchodzi między innymi weryfikacja i kompletowanie dokumentacji pracowników, przygotowanie umów o pracę, kierowanie na badania lekarskie, prowadzenie administracji kadrowo-płacowej, weryfikacja arkuszy ewidencji czasu pracy, naliczanie i wypłata wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS i US, ewidencja urlopów, naliczanie i wypłata ekwiwalentów urlopowych, rejestracja zwolnień lekarskich i naliczanie wynagrodzenia za czas choroby oraz wystawianie świadectw pracy.

Koordynacja. Dedykowanie osoby odpowiedzialnej za współpracę z Klientem. Przyjmowanie i realizację zamówień. Monitorowanie obsługi.

Rozliczenia. Faktury będą naliczane i wystawiane na podstawie arkuszy ewidencji czasu pracy po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Państwa. Specyfikacja faktur zostanie z Państwem uzgodniona.

Obsługa. Zapewniamy wymianę pracownika w przypadku nie spełniania przez niego Państwa oczekiwań. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Państwem realizuje wszystkie uwagi, co do poziomu obsługi i jakości pracy naszych pracowników.

REKRUTACJE STAŁE

W procesie rekrutacji Flexcraft wspomaga Państwa w dokonaniu profesjonalnej selekcji kandydatów do pracy. Nasze usługi realizujemy poprzez dokładną analizę Państwa potrzeb personalnych, dokładając wszelkich starań by w pełni sprostać Państwa wymaganiom i oczekiwaniom.

W ramach świadczonych usług zapewniamy Państwu:

DORADZTWO

 • Stworzenie profilu idealnego kandydata
 • Opiekę doradcy personalnego

REKRUTACJE i SELEKCJE

 • Kompleksowy proces rekrutacji i selekcji kandydatów
 • Dobór narzędzi i technik rekrutacyjnych
 • Analiza dokumentów aplikacyjnych
 • Wywiady kompetencyjne, testy
 • Przygotowanie raportów sumarycznych i końcowych
 • Przestawienie wybranych kandydatów

GWARANCJE USŁUG

 • Opłata po zaakceptowaniu kandydatów
 • Trzymiesięczna gwarancja powtórnej rekrutacji

Proces rekrutacji realizowany jest w oparciu o następujące kroki:

 1. Analiza potrzeb kadrowych w Państwa Firmie,
 2. Określenie profilu poszukiwanego kandydata,
 3. Podpisanie umowy,
 4. Edycja ogłoszeń rekrutacyjnych, przeszukanie baz danych,
 5. Selekcja ofert,
 6. Spotkania z wybranymi kandydatami,
 7. Weryfikacja profilów osobowości zawodowej kandydatów,
 8. Ocena predyspozycji wybranych kandydatów,
 9. Weryfikacja referencji,
 10. Ostateczny wybór osoby spełniającej kryteria wyboru,
 11. Przedstawienie Klientowi najlepszych kandydatur,
 12. Akceptacja kandydata przez Klienta.

Korzyści wynikające ze współpracy z FLEXCRAFT:

 • Oparcie projektu rekrutacyjnego na doświadczeniu konsultantów FLEXCRAFT, popartym wieloma wcześniejszymi projektami w firmach, daje gwarancję sprawnie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego oraz dotarcie do najlepszych kandydatów.
 • FLEXCRAFT korzysta z całego wachlarza doświadczeń i wiedzy. Klient otrzymuje zatem dostęp do szerokiego wachlarza usług i narzędzi zwiększających trafność oceny kompetencji kandydata.
 • FLEXCRAFT posiada bogatą bazę danych kandydatów i jest w stanie szybko dotrzeć do odpowiednich kandydatów.
 • Konsultanci FLEXCRAFT, dzięki swojemu doświadczeniu i umiejętnościom, potrafią dotrzeć do kandydatów, którzy nie ogłaszają się na portalach społecznościowych ani sami nie odpowiadają na ogłoszenia rekrutacyjne.
 • Obiektywizacja podejmowanych decyzji (m.in. dzięki wykorzystaniu w rekrutacji wystandaryzowanych narzędzi oraz uwzględnieniu rekomendacji osoby z zewnątrz – konsultanta FLEXCRAFT), zwiększona kontrola i przejrzystość procesów organizacyjnych.
 • Employer branding, czyli budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy już na etapie rekrutacji – zarówno w oczach kandydatów, jak i obecnych pracowników (rekrutacja jest przeprowadzana w sposób obiektywny, a nie uznaniowy).
 • Efektywne wykorzystanie czasu i pieniędzy przy zachowaniu elastyczności działania Firmy.

HEADHUNTING, EXECUTIVE SEARCH

Za pomocą metody Executive search identyfikujemy i pomagamy w zatrudnianiu najbardziej utalentowanych kandydatów dostępnych na rynkach lokalnych i międzynarodowych. Zastosowanie tej metody sprawdza się w poszukiwaniu pracowników na wszystkich szczeblach począwszy od specjalistów w danej dziedzinie (np. headhunting na stanowisko przedstawiciela handlowego) po wysokiej klasy specjalistów, kierowników i dyrektorów (executive search).

Wnikliwa analiza rynku pozwala nam na odszukanie odpowiednich kandydatów Docieramy do osób o ściśle określonych kwalifikacjach i umiejętnościach, następnie przedstawiamy naszym klientom potencjalnych kandydatów, a także dodatkowe informacje dotyczące dostępności kandydatów na rynku oraz ich motywacji.

Wykorzystujemy do tego celu wszelkie kontakty zawodowe oraz dostępne bazy danych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa, którzy chcieliby pozyskać pracowników ze wskazanych firm i/lub stanowisk. Służymy kompleksową obsługa i pomocą. W ramach zlecenia

 • nawiążemy dla Państwa kontakt ze wskazanym kandydatem,
 • wykorzystamy do tego celu techniki perswazyjne,
 • przeprowadzimy negocjacje na temat przyszłej pracy i warunków z nią związanych oraz
 • wystąpimy jako ewentualny mediator podczas bezpośrednich rozmów.

TRY & HIRE

Try & Hire to rozwiązanie pośrednie pomiędzy pracą tymczasową a rekrutacją, które umożliwia określenie umiejętności dostosowania się pracownika do warunków w nowej organizacji, sprawdzenie jego kwalifikacji i predyspozycji. Po okresie zatrudnienia na zasadach pracy czasowej pracodawca zyskuje prawo do przejęcia pracownika na stałe.

Główne korzyści wynikające z usługi Try & Hire:

 • trudności z podjęciem decyzji o stworzeniu nowego stanowiska,
 • możliwość weryfikacji kwalifikacji i umiejętności pracownika,
 • zmniejszenie ryzyka nieodpowiedniego obsadzenia stanowiska,
 • szybsza adaptacja pracownika do nowego stanowiska pracy,
 • zmotywowanie nowego pracownika w obliczu perspektywy stałego zatrudnienia,
 • zminimalizowanie kosztów świadczeń pracowniczych – rekrutacja, selekcja oraz cała administracja zatrudnienia leży po stronie IFLEXS.

IN HOUSE

Głównym założeniem projektów In-House jest umiejscowienie biura IFLEXS na terenie firmy klienta, a także oddelegowanie koordynatora do jego siedziby.

Dzięki jego stałej obecności i obserwacji działalności firmy możliwa jest szybka reakcja agencji na potrzeby kadrowe klienta.

Do najistotniejszych zalet programu In – House należy zaliczyć:

 • Bieżącą analiza indywidualnych potrzeb Klienta i opracowanie indywidualnego programu redukcji kosztów
 • Stałą kontrolę efektów współpracy i elastyczna reakcja na potrzeby Klienta
 • Mniejszą rotację wśród pracowników tymczasowych
 • Dopasowanie skali zatrudnienia do bieżącego zapotrzebowania
 • Większy stopień utożsamiania się z firmą Klienta, a co za tym idzie większą motywację do pracy wśród pracowników tymczasowych
 • Sprawniejsza komunikację pomiędzy Klientem a agencją
 • Szybszą realizację zleceń, a przez to oszczędność czasu oraz optymalizacja kosztów zatrudnienia

Do obowiązków Koordynatora pracującego na terenie firmy klienta należy:

 • analiza potrzeb personalnych klienta
 • nadzór nad rekrutacją i selekcją pracowników tymczasowych
 • pomoc we wprowadzaniu pracowników tymczasowych na stanowiska Pracy
 • kontrola pracy pracowników tymczasowych
 • kontrola wydajności pracy pracowników tymczasowych
 • wymiana pracowników nie spełniających Państwa oczekiwań
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z pracą pracowników tymczasowych

REKRUTACJA DO PRACY ZA GRANICĄ

Nasze bogate doświadczenie przy realizacji wielu projektów pozwala nam na podjęcie się realizacji zleceń rekrutacyjnych w każdej branży i na każde stanowisko.

Selekcji pracowników do firm holenderskich dokonujemy na podstawie wymagań jakie stawiają nam pracodawcy. Ma to na celu zagwarantowania im najwyższej jakości usług na każdym szczeblu współpracy. Przede wszystkim zatrudniany pracowników o odpowiednich kwalifikacjach co jest gwarancją tego, że zawsze mamy właściwych ludzi we właściwym czasie i na właściwych stanowiskach.

Współpracując z międzynarodowymi klientami nasi kandydaci zdobywają atrakcyjne propozycje pracy, doświadczenie i kontakty, które owocują poprawą kwalifikacji i lepszą pozycją na rynku pracy.

Nasza oferta jest skierowana do osób będących na początku swojej kariery zawodowej oraz do kandydatów posiadających specjalistyczne kwalifikacje lub określone umiejętności.

Każdej osobie kierowanej przez nas do Pracy w Holandii sprawdzamy ważność dokumentów tożsamości oraz posiadanie numeru Sofi. W przypadku jego braku, Koordynator w Holandii pomaga dopełnić wszelkich formalności w Urzędzie w celu jego uzyskania.

Firma IFLEXS proponuje satysfakcjonująca pracę w sprawdzonych firmach, z którymi współpracujemy od wielu lat.

Naszym pracownikom gwarantujemy :

 • interesujące oferty pracy w różnych branżach
 • transport do Holandii
 • wysokie wynagrodzenie
 • dobre warunki mieszkaniowe
 • ubezpieczenie i opiekę medyczną
 • opiekę koordynatora
 • transport „do” i „z” Pracy
 • dopełnienie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem
 • pomoc przez cały pobyt w Holandii

DORADZTWO PERSONALNE

Właściwy dobór personelu jest podstawowym warunkiem rozwoju każdej organizacji. To ludzie, ich zaangażowanie, kreatywność oraz profesjonalizm stanowią o sukcesie Firmy. Wiedza i doświadczenie w tym zakresie, wsparte nowoczesnymi technikami rekrutacyjnymi, umożliwia nam realizacje indywidualnych potrzeb Państwa Firmy. Specjalizujemy się w selekcji personelu na wszystkie rodzaje stanowisk. Wszyscy kandydaci przedstawiani przez IFLEXS przechodzą testy weryfikujące kwalifikacje, znajomość języków obcych oraz predyspozycje zawodowe. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są przez zespół profesjonalistów sprawdzających merytoryczne przygotowanie kandydatów.

Doradztwo personalne to usługa, która zajmuje się:

 • prowadzeniem analizy zatrudnienia u Klienta, określeniem kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 • wskazaniem źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 • weryfikacją kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.
Kontakt

Flexcraft Polska

45-066, ul. Reymonta 14/54
77 474 68 08
77 474 89 26
82-300, ul. Nowowiejska 3/7B
55 239 62 65
Flexcraft Dolny Śląsk
572-282-831

Flexcraft Holandia

Einsteinstraat 9b, 4207 HW  Gorinchem
(088) 730 79 00
Dlaczego Flexcraft

Rekrutacja i selekcja

Zanim przyjedziesz do Holandii

Flexcraft Backoffice

Twoj kontrakt i wynagrodzenie

Praca w Flexcraft

Moje doswiadczenia

Copyright © 2022 Flexcraft
Flexcraft EU uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.
Close