Languages
View all vacancies

Poszukujesz rzetelnej
agencji zatrudnienia?
Zadzwoń do Flexcraft

Privacy

Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Flexcraft Group BV i wszystkich firm operacyjnych: Flexcraft Aldivèr BV, Flexcraft Labourforce BV, Flexcraft Detaned BV, Aldicare BV, Flexcraft Personeel BV, Flexcraft Personeelsvoorziening BV, Flexcraft Techniek Holding BV.

Dlaczego sporządziliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności?

Dziękujemy za zainteresowanie firmą Flexcraft Group BV i/lub jedną z jej firm operacyjnych i naszymi usługami. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia naszych usług. Przywiązujemy ogromną wagę do bezpiecznego obchodzenia się z poufnymi informacjami, dlatego dane osobowe osób odwiedzających stronę, kandydatów, pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek będą traktowane w sposób poufny i ostrożny. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności chcielibyśmy przekazać Ci więcej informacji na ten temat. Dla poszczególnych usług mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe zasady.

Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane osobowe?

Flexcraft Group BV jest stroną odpowiedzialną w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz – ze skutkiem od 25 maja 2018 roku – Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Firma Flexcraft Group BV jest zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 24290236. Poniżej znajdują się dane kontaktowe firmy Flexcraft Group BV, zwanej dalej Flexcraft.

W jakim celu Flexcraft zbiera dane osobowe?

 • Dane zbieramy i przetwarzamy wyłącznie w celu wykonywania naszych zadań jako agencja pracy tymczasowej i pośrednictwa pracy, oraz w celu dopasowania podaży i popytu na rynku pracy, wykonując na przykład takie zadania, jak mediacja, praca tymczasowa, oddelegowanie, rozliczenia płac, pośrednictwo dla osób samozatrudniających się, rekrutacja i selekcja, rozwój osobisty i zatrudnienie, administracja wynagrodzeń i zarządzanie personelem.

Bardziej konkretnie, prosimy Cię o podanie nam swoich danych osobowych w następujących celach:

 • Aby ocenić Twoją przydatność do pracy na określonym stanowisku lub do określonego zlecenia, aby zarejestrować Twoją dostępność i kontaktować się z jednym lub kilkoma (potencjalnymi) klientami i/lub relacjami, gdzie mogą być również wykorzystywane wyniki testów i badań wykonanych przed przyjęciem do pracy.
 • Aby pośredniczyć w pracy, oferować doradztwo zawodowego i/lub inne (związane z pracą) usługi w zakresie promowania Twojego rozwoju osobistego i zdolności do zatrudnienia, takie jak szkolenia, testy i edukacja, przedstawianie Cię klientom, wykonywanie pracy dla klientów lub aby zorganizować dla Ciebie zlecenia.
 • Aby nawiązywać i utrzymywać relacje między pracownikiem a pracodawcą lub relacje pracownicze, tj. relacje pośrednictwa pracy i aby prowadzić ewidencję finansową, kadrową, godzinową, absencję i/lub wynagrodzeń w tym celu, gdzie przepracowane przez Ciebie godziny są rejestrowane i przetwarzane w naszym systemie wynagrodzeń.
 • Aby zawierać umowy z Tobą, naszymi klientami, partnerami biznesowymi i/lub instytucjami szkoleniowymi oraz aby móc realizować i postępować zgodnie z tymi umowami.
 • Aby przesyłać Ci spersonalizowane wiadomości i oferty specjalne zgodne z Twoimi osobistymi zainteresowaniami, w oparciu informacje, które nam udostępniłeś oraz o informacje, które zebraliśmy na temat Twojego korzystania ze stron Flexcraft/mediów społecznościowych/blogów za pomocą plików cookie lub podobnych technik, jeśli zarejestrowałeś się na w tych mediach. Możesz powstrzymać takie zbieranie informacji w dowolnym momencie, wysyłając do nas wiadomość e-mail.
 • Aby informować Cię o naszych usługach i innych działaniach, tak aby móc lepiej dopasować je do Twoich życzeń i potrzeb (np. wysłanie powiadomień o wolnych miejscach pracy).
 • Aby nawiązywać i utrzymywać relacje mającej na celu pozyskanie/realizację zleceń i prowadzenie ewidencji finansowej w tym zakresie.
 • Aby zapewnić Ci dostęp i korzystanie z naszego zamkniętego środowiska internetowego poprzez Twoje własne konto.
 • Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami i/lub ubiegać się o dopłaty i upusty, takie jak identyfikacja lub opłacanie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Aby spełnić obowiązek związany z reintegracją zawodową i mandatem rządowym, aby pomóc osobom znajdującym się daleko od rynku pracy w znalezieniu pracy.
 • Do celów zarządzania i generowania informacji i raportów dotyczących zarządzania, do przeprowadzania analiz rynkowych, kontroli, audytów (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz do promowania i utrzymywania naszej jakości oraz bezpieczeństwa operacyjnego.
 • Aby poprawiać nasze produkty i usługi (np. świadczone za pośrednictwem naszej strony internetowej i zamkniętego środowiska internetowego), aby osiągnąć cele jakościowe, takie jak certyfikacja lub aby rozwiązywać (techniczne) problemy z korzystaniem ze strony internetowej lub z usług Flexcraft.

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko w określonych celach. Jeśli wykorzystamy Twoje dane do innych (ściśle powiązanych) celów, poinformujemy Cię o tym zgodnie z prawem i podejmiemy wymagane środki.

Na jakiej podstawie zbieramy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • Ponieważ jest to konieczne do realizacji umowy lub do podjęcia środków w celu zawarcia umowy. Przykładem tego jest zawarcie umowy o pracę.
 • Ponieważ jest to konieczne, aby spełnić wymogi prawne. Wymogami takimi są na przykład płacenie podatków lub wdrażanie przepisów dotyczących absencji w związku z umową o pracę.
 • Ponieważ (gdzie dotyczy), wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do jednego lub więcej konkretnych celów. Zgodę taką możesz wycofać w każdej chwili.
 • W oparciu o nasz uzasadniony interes biznesowy, w zakresie dozwolonym przez prawo i Twoją prywatność.
 • Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne w celu ochrony interesów Twoich lub innych osób.

Gdzie i kiedy zbieramy dane osobowe?

Swoje dane osobowe możesz udostępnić firmie Flexcraft na wiele sposobów, na przykład:

 • Rejestracja do pracy w jednym z naszych biur.
 • Subskrybowanie naszej strony internetowej.
 • Wypełnienie podania o pracę na wolnym stanowisku
 • Zawarcie z nami umowy o pracę.
 • Rejestracja w naszym zamkniętym środowisku internetowym.
 • Skontaktowanie się z jednym z pracowników Flexcraft mailowo, telefonicznie lub pisemnie.
 • Komunikacja z Flexcraft na temat usług, na przykład pytania, które nam zadałeś lub które nam przesłałeś.
 • Uczestniczenie w aktywnościach w mediach społecznościowych (na przykład poprzez kliknięcie ‘Polub‘ lub ‘Udostępnij‘) lub logując się za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym.
 • Subskrybowanie newslettera Flexcraft lub powiadomienia o wolnych miejscach pracy.
 • Dobrowolny udział w ankietach lub w akcji, grze lub konkursie.
 • Pliki cookie przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania naszych stron internetowych.

Jakie dane zbieramy?

Zanim zaczniesz pracować u nas, Flexcraft pobierze od Ciebie pewne dane jako od osoby poszukującej pracy, kandydata, oddelegowanego pracownika, (tymczasowego) pracownika i/lub przedsiębiorcy prowadzącego działalność na własny rachunek:

 • Imię, nazwisko i adres, adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe
 • Data i miejsce urodzenia, płeć
 • Życiorys (CV), informacje na temat wykształcenia, kursów, staży i doświadczenia zawodowego
 • Referencje lub certyfikaty, które mogłeś nam przekazać
 • Twoja motywacja
 • Stan cywilny
 • Dane dotyczące Twojej dostępności i urlopu
 • Kopia dowodu tożsamości
 • Zdjęcie lub wideo (dobrowolnie)

Od momentu rozpoczęcia pracy u nas, zbieramy też następujące dane:

 • Numer BSN
 • Numer konta bankowego
 • Zaświadczenie o niekaralności (VOG w języku niderlandzkim)
 • Kopia dowodu tożsamości
 • Narodowość
 • Polisa lub numer ubezpieczenia zdrowotnego
 • Informacja o charakterze, treści i rozwiązaniu wcześniejszego stosunku pracy
 • Inne informacje wymagane do prowadzenia ewidencji pracowników, wynagrodzeń i nieobecności w pracy
 • Inne dane związane z pracą na danym stanowisku
 • Dane logowania do konta osobistego
 • Pozwolenie na pracę
 • Zezwolenie na pobyt
 • Kopia prawa jazdy
 • Dane firmy (osoby prowadzące działalność na własny rachunek)
 • Numer polisy ubezpieczeniowej (osoby pracujące na własny rachunek)
 • Wyciąg z Izby Handlowej (osoby pracujące na własny rachunek)

W zależności od Twoich preferencji ustawionych na różnych stronach mediów społecznościowych oraz ustawień naszej witryny, pewne dane osobowe mogą być udostępniane firmie Flexcraft, na przykład na temat Twoich działań online i profili w mediach społecznościowych. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz zmienić swoje dane, wyślij nam e-mail.

Jakie dane osobowe dotyczące relacji biznesowych przetwarzamy?

Przetwarzamy również dane osobowe naszych partnerów biznesowych. Zwykle dotyczy to danych kontaktowych, nazwisk i stanowisk pracowników klientów, dostawców, sprzedawców, sponsorów i innych podmiotów, z którymi Flexcraft utrzymuje relacje biznesowe, w celu składania ofert dotyczących usług i innych działań, utrzymywania relacji biznesowych i/lub zawierania umów zlecenia

Jakie poufne dane osobowe przetwarzamy?

‘Dane poufne‘ obejmują dane dotyczące rasy, religii lub przekonań, perswazji politycznej, zdrowia, życia seksualnego, przynależności do związków zawodowych lub karalności. Są to również dane dotyczące bezprawnego zachowania lub nękania w związku z zakazem nałożonym w wyniku tego zachowania.

Poufne dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to wyraźną zgodę lub gdy istnieje do tego (inna) podstawa prawna.

Przetwarzane przez nas dane poufne często odnoszą się do danych, które można wywnioskować z dokumentu tożsamości, którego kopię jesteśmy zobowiązani prawnie sporządzić, gdy zaczynasz pracę dla nas. Ponadto możemy przetwarzać specjalne dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia, sytuacji dla zasiłków lub pochodzenia. Robimy to, aby móc korzystać ulg (od składek) i/lub dotacji, aby spełnić nasze obowiązki związane z reintegracją i aby realizować rządowy cel pomocy osobom znajdującym się w dużej odległości od rynku pracy w znalezieniu pracy, który można znaleźć w różnych (przyszłych) przepisach i regulacjach. Osoby w dużej odległości od rynku pracy to osoby, które są bezrobotne od dłuższego czasu, mają 50 lat lub więcej i/lub które bez wsparcia reintegracyjnego mają trudności z znalezieniem pracy.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym osobom/podmiotom:

 • Klientom lub kontrahentom Flexcraft
 • Firmom w ramach Flexcraft
 • Usługodawcom zaangażowanym w świadczenie usług na zlecenie Flexcraft.
 • Stronom trzecim, w tym między innymi organom nadzoru, organom podatkowym lub innym organom, w celu spełnienia zobowiązań prawnych

Czasami firma Flexcraft oferuje swoje usługi we współpracy z inną firmą (partnerem handlowym). Jeśli Twoja zgoda jest wymagana przez prawo lub jeśli Flexcraft uważa, że potrzebna jest Twoja zgoda, Flexcraft zawsze poprosi Cię o zgodę, zanim udostępni Twoje dane osobowe innym stronom. Z zasady Flexcraft ujawnia dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności i/lub jeśli jest to wymagane przez prawo. W przypadku, gdy Flexcraft odsprzedaje swoją firmę (lub jej część), transfer ten może również obejmować przekazanie danych osobowych związanych z działalnością do nowego właściciela.

Firma Flexcraft czasami angażuje inne firmy, które świadczą dla niej usługi. W takich sytuacjach Flexcraft pozostaje odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Flexcraft zawiera z tymi firmami umowy dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, aby Twoja prywatność była chroniona.

Flexcraft może przechowywać Twoje dane osobowe w chmurze. Oznacza to, że dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane przez dostawcę usług w chmurze w imieniu Flexcraft. Firma Flexcraft podjęła działania organizacyjne i umowne w celu ochrony Twoich danych osobowych i nałożyła wymogi bezpieczeństwa i prywatności na naszych dostawców usług w chmurze, w tym wymóg przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach określonych powyżej.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które potrzebują tych danych w celu wykonywania swojej działalności i/lub aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Dane te obejmują ewidencję pracowników, finansową, nieobecności i/lub wynagrodzeń, dane przetwarzających, osób związanych z kontrolą jakości (wewnętrzną i zewnętrzną), nadzorem nad sprawozdawczością finansową oraz wdrażaniem programów premii i dotacji. Możemy również przekazywać naszym klientom specjalne dane osobowe, o ile istnieje ku temu podstawa prawna. Możemy również przekazywać te informacje agencjom rządowym, które nadzorują realizację celów rządowych i/lub przyznają ulgi (od składek) i/lub dotacje.

Radzimy nie dołączać żadnych specjalnych danych osobowych do własnego CV. Szczególnie, jeśli są to dane dotyczące pochodzenia, zdrowia lub historii kryminalnej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Nie przechowujemy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to konieczne do celu, dla którego je zgromadziliśmy. Przechowując dane bierzemy pod uwagę wszelkie ustawowe okresy ich przechowywania, na przykład okresy przewidziane dla zasiłków lub organów podatkowych.
Flexcraft zapewnia, że dane będą dostępne tylko dla osób, które potrzebują tych danych do wykonywania swojej pracy.

Jakie są Twoje prawa związane z danymi?

Oczekujemy, że Twoje dane będą aktualne. Zmiany danych możesz wprowadzać samodzielnie w zamkniętym środowisku internetowym lub poinformować nas o tym poprzez Twój kontakt lub administrację Flexcraft.

Jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, wysyłając nam wiadomość e-mail.
Jeśli nie chcesz, aby firma Flexcraft przesyłała Ci spersonalizowane oferty lub informacje, możesz nas o tym powiadomić za pośrednictwem osoby kontaktowej lub przesyłając odpowiedź na otrzymaną wiadomość e-mail.

Chcemy uświadomić Ci Twoje prawa: prawo do korygowania danych, prawo dostępu, usuwania, ograniczenia lub transferu danych. Wnioski dotyczące prawa do korygowania danych można przekazywać poprzez osobę kontaktową. Wnioski o dostęp do danych, ich usunięcie, ograniczenie lub przekazanie można przesłać, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się poniżej. Twój wniosek rozpatrzymy tak szybko, jak to będzie możliwe, ale w każdym przypadku w ciągu 4 tygodni. Zanim spełnimy Twoje żądanie, będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość.

Z zasady nie będziemy pobierać opłat za rozpatrywanie powyższych wniosków, chyba że Twoje wymagania w tym zakresie będą nadmierne, w oczywisty sposób bezzasadne lub jeśli zażądasz dodatkowych kopii korzystając ze swojego prawa dostępu do danych.

Jakich plików cookie używamy?

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i przechowuje informacje techniczne. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane przez stronę internetową na Twoim urządzeniu (np. komputerze lub smartfonie). Danymi tymi są na przykład: adres IP odwiedzającego stronę, data i godzin wizyty, adres URL strony odsyłającej (strony, z której użytkownik przyszedł), podstrony odwiedzone na naszej stronie internetowej, informacje o używanej przeglądarce (typ i wersja, system operacyjny itp.).

Informacje techniczne i pliki cookie są wykorzystywane przez nas w celu ułatwienia Ci wizyty na stronie (stronach), w celu poprawy wydajności i wygody użytkowników oraz w celu poprawy trafności ofert na tej stronie (stronach). Pliki cookie mogą być umieszczane zarówno przez nas, jak i przez inne podmioty, z którymi współpracujemy.

Poniżej znajdziesz przegląd rodzajów plików cookie, które są używane.

 • Pliki cookie funkcjonalne
  Te pliki cookie są niezbędne do poprawnego działania strony i świadczenia żądanej usługi. Te pliki cookie służą do przechowywania preferowanych ustawień użytkownika, przechowywania wszelkich danych logowania oraz zapewnienia użytkownikowi łatwości i wygody korzystania ze strony Te tymczasowe dane są przechowywane, aby przyspieszyć wyświetlanie stron i sprawdzić, czy użytkownik jest zalogowany.
 • Pliki cookie analityczne
  Te pliki cookie służą do zbierania informacji o korzystaniu z strony. W tym celu używane jest między innymi oprogramowanie Google Analytics. Pliki te zapisują między innymi liczbę osób odwiedzających stronę, odwiedzane podstrony i czas trwania ich pobytu na stronie. Zebrane dane są wykorzystywane do ulepszania usług i jak najlepszego dopasowania treści strony do życzeń i potrzeb użytkowników.
 • Pliki cookie śledzące lub reklamowe
  Pliki śledzące to pliki cookie, które zbierają dane o zachowaniu (w Internecie) użytkownika strony. Pliki cookie śledzące są używane w celu umożliwienia użytkownikowi optymalnego korzystania z naszej strony. Te pliki cookie są na przykład wykorzystywane do rejestrowania informacji o odwiedzających, aby te informacje mogły zostać wykorzystane dla wygody użytkownika podczas jego kolejnej wizyty, na przykład poprzez wypełnianie formularzy lub oferowanie reklam lub ofert pracy odpowiadających profilowi użytkownika (jego wyszukiwaniom).

Jak widać, plików cookie mogą być dla Ciebie przydatne. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookie, możesz je również samodzielnie usunąć ze swojego komputera. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na przykład tutaj: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen) lub do ustawień prywatności swojego urządzenia mobilnego.

Na tej stronie możesz udostępniać informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych poprzez klikanie odpowiednich przycisków mediów społecznościowych. Klikając te przyciski, zostaniesz przekierowany do strony internetowej odpowiedniej strony trzeciej. Jeśli chodzi o wykorzystywanie plików cookie przez te strony trzecie, odsyłamy Cię do informacji na ten temat na stronach internetowych tychże stron trzecich.

Na naszej stronie internetowej zamieszczone są linki prowadzące bezpośrednio do stron internetowych stron trzecich, które nie są zarządzane przez Flexcraft. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści, korzystanie lub praktyki związane z ochroną prywatności tych stron.

W jaki sposób zabezpieczamy przetwarzanie danych osobowych?

Firma Flexcraft robi wszystko, co w jej mocy, aby jak najskuteczniej chronić dane osobowe, które jej dostarczyłeś przed nieuprawnionym użyciem, utratą lub dostępem. W tym celu Flexcraft stosuje różne środki fizyczne, administracyjne, organizacyjne i techniczne, stosuje zarządzanie dostępem, zapory i bezpieczne serwery oraz szyfrowanie określonych typów danych, takich jak informacje finansowe i inne dane poufne.

Pracowników Flexcraft, którzy mają dostęp do Twoich danych osobowych, obowiązuje klauzula poufności.

Odpowiedzialność

Pomimo podjętych środków bezpieczeństwa, inne osoby mogą jednak mieć możliwość obejścia tych środków i/lub wykorzystywania danych osobowych do niewłaściwych celów. Flexcraft nigdy nie może być pociągany za to do odpowiedzialności.

Odpowiedzialność Flexcraft za szkody pośrednie, w tym szkody następcze i utratę dochodu, jest wykluczona we wszystkich przypadkach. Ponadto, każda odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnie 2 500 euro na jedno zdarzenie i maksymalnie 5 000 euro na rok kalendarzowy. W każdym z przypadków odpowiedzialność Flexcraft nigdy nie przekroczy kwoty wypłacanej przez jego polisę ubezpieczeniową dla danego przypadku.

Co robimy w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych?

Od 1 stycznia 2016 roku następuje zmiana ustawowa w zakresie powiadamiania o naruszeniach bezpieczeństwa danych. Jeśli podejrzewasz, że bezpieczeństwo danych zostało naruszone, zgłoś to natychmiast, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej.

Kamery nadzorujące

Flexcraft korzysta z kamer nadzorujących na parkingu i w obszarze recepcji swoich oddziałów. Kamer używamy po to, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i gościom oraz mieniu i pojazdom firmy Flexcraft oraz ich pracowników i gości. Na terenie i w budynku nadzór taki jest oznaczony za pomocą odpowiednich znaków. Zdjęcia z kamer są przechowywane przez okres maksymalnie 4 tygodni i mogą być wykorzystane do określenia okoliczności i przyczyn wypadków lub incydentów takich jak uszkodzenie, kradzież, utrata mienia i/lub obrażenia ciała, a także w celu umożliwienia poinformowania i/lub wytropienia ewentualnych osób zaangażowanych i/lub odpowiedzialnych za taki incydent oraz umożliwienia podjęcia niezbędnych środków przeciwko takim osobom przez firmę Flexcraft i/lub odpowiednie organy. Jeśli incydent został zarejestrowany, odpowiednie obrazy pozostaną zapisane do czasu rozwiązania sprawy.

Pytania, uwagi, zażalenia

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone w maju 2018 r. Wszelkie nowe wersje będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub zażalenia dotyczące sposobu, w jaki Flexcraft obsługuje Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami listownie lub mailowo.

Flexcraft Group BV

Einsteinweg 9B
4207 HW Gorinchem
(088) 730 79 00
info@flexcraft.eu
Copyright © 2018 Flexcraft
Flexcraft uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.